missie en visie

MISSIE 

Het is de missie van Deltaplus Metaalproducten BV om afnemers van gietwerk en metaalproducten substantieel concurrentievoordeel te verschaffen.

  

VISIE 

Deltaplus Metaalproducten BV boogt op tientallen jaren kennis en ervaring met gietwerk en metaalproducten. 

Kritische succesfactor daarbij is het onderhouden van langdurige relaties, gebaseerd op wederzijds respect. 

Deltaplus Metaalproducten BV levert daarbij meerwaarde in service door gedegen advies, het aanbod tot veelsoortige bewerkingen en het houden van voorraad. 

Door gedegen marktonderzoek en persoonlijke aanwezigheid ter plaatse worden nieuwe kansen benut en wordt het aanbod in gietwerk en metaalproducten versterkt.